Projekt
naturupplevelser-i-skandinavien

 

Personlig utveckling och livsstil:


Utbränd: så tar du dig ur stresscykeln - Nagoski & Nagoski, Akademius, 2022.


Släpp själen fri - Michael Singer, Akademius, 2022.


Naturupplevelser i Skandinavien - Ben Love, Legind, 2021.


Vandra i Norge - Terje Karlung, Legind, 2020.


Mindfulness - mat, meditation och yoga, Orage, 2018.


YOLO - Världens häftigaste äventyr, Nicolas Gardon, Orage, 2017.Psykologi och pedagogik:Handledning inom behandlande yrken, Hawkins & McMahon, Studentlitteratur, 2022.


Kraften i den kollektiva förmågan: från forskning till förbättring i skolan, Donohoo & Katz, 2022.


Ångest hos barn och unga - en handbok för föräldrar och professionella - Malene Klindt Bohni, Studentlitteratur, 2020


Familjebaserad behandling: Handbok för föräldrar vars barn behandlas för anorexia nervosa - Ganci, Studentlitteratur, 2020.

 

Små barns kommunikation med vuxna, Hansen, Studentlitteratur, 2018.


Goda rutinsituationer i förskolan, Drugli, Studentlitteratur, 2018.


Diagnoser och lärande, Overland, Studentlitteratur, 2018.


Lek och vänskap - inkluderande pedagogik för barn med autism, Conn, Studentlitteratur, 2018.


Att förebygga läs- och skrivsvårigheter, Pavey, Studentlitteratur, 2018.


Planera undervisningen baklänges, Griffith & Burns, Studentlitteratur, 2017.


Ledarskap:


Kort om ledarskap, Grint, Studentlitteratur, 2022.


Att skapa effektiva team: en handledning för ledning och medlemmar, Wheelan m.fl., Studentlitteratur, 2022.Motiverande samtal för chefer, Marshall & Nielsen, Studentlitteratur, 2021.


Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande : med fokus på elevers lärande, Le Fevre m.fl., Studentlitteratur, 2021.


Leda professionellt lärande, Le Fevre m.fl., Studentlitteratur, 2020.


Intelligent och lyhört ledarskap i skolan, Katz m.fl., Studentlitteratur, 2020.


Professionell kollegialitet: Om att utveckla lärares samarbete, Hargreaves & O'Connor,  Studentlitteratur, 2020.


 

Populärvetenskap:


Minnets mysterier, Orage 2020.


Vetenskapens väg till lyckan, Orage, 2018.


Vetenskapens väg till bättre hälsa, Orage, 2018.

 

Samhälle, politik, historia och sociologi:


Ekonomi - så att du förstår, Marcus Weeks, Ordalaget, 2016.


13 myter om bostadsfrågan (artiklar i), CRUSH,  2016.


Polisvetenskap, Granér m.fl., Studentlitteratur, 2016.


"Migration", Öncel Naldemirci. I: Feministiskt tänkande och sociologi, Studentlitteratur, 2015.


Gentrifiering, Holgersson & Thörn , Studentlitteratur, 2014.


Transnationell migration, Faist m.fl., Studentlitteratur, 2014.


Globalhistoria, Conrad, Studentlitteratur, 2015


Den nya kultursociologin - Larsen, Studentlitteratur, 2014.


Att utmana vetandets gränser (artiklar i) - Lundqvist m.fl Liber, 2005.

 

Mat och dryck:


Sockerfri på 40 dagar - Hannah Frey, Legind, 2019.


Min mat - naturligtvis! - Ikea, 2014.


Dags att grilla - Purviance,  Lindhardt & Ringhof, 2012.


Mini culinaria Provence - Francie Jouanin, Könemann, 20

06.


Glass - Susanna Tee, Parragon Books, 2006.


Brunch - Jennifer Donovan, Parragon Books, 2006.


Vin - Dominé, Könemann, 2004.

 

PROJEKT I URVAL